برگزاري همايش‌، نشست و جشنواره يكي از ابزارهاي ارائه آخرين و بروزترين دستاوردهاي علمي است. از آنجا كه يكي از اهداف بنياد ايران‌شناسي تبادل اطلاعات به منظور افزايش غناي علمي دستاوردهاي پژوهشي در حوزه ايران‌شناسي است؛ همكاري با ديگر نهادها و موسسات علمي كشور و تبادل آخرين نتايج علمي و پژوهشي در دستور كار اين بنياد قرار دارد.

بنياد ايران‌شناسي با استفاده از منابع اطلاعاتي مختلف برگزاري همايشها و جشنواره‌هاي مرتبط با مباحث ايران‌شناسي را پيگيري مي‌نمايد. بانك همايش‌ها نيز به منظور ثبت اطلاعات مربوط به همايش‌هاي مرتبط با مباحث ايران‌شناسي ايجاد گرديده است. بنياد ايران‌شناسي علاوه بر اينكه در برگزاري برخي از اين همايش‌ها مشاركت مي‌كند، اطلاعات اين بانك را نيز بصورت هفتگي بروزرساني نموده و بر روي پايگاه اطلاع‌رساني بنياد ايران‌شناسي در دسترس عموم علاقمندان و دانش‌پژوهان قرار مي‌دهد.

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

زمان برگزاري همايش:

1400/06/01

محل برگزاري:

شیراز


محورهاي همايش:

 • نظريه و رويکردهاي ميان رشته اي
 • (ادبيات، فلسفه، زبان شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي، مطالعات فرهنگي و...) در زمينه تئاتر، ادبيات نمايشي و فرهنگ عامه
 • شيوه هاي نظريه پردازي جامعه شناسانه در تئاتر و ادبيات نمايشي
 • پيشينه نقد جامعه شناختي در تئاتر معاصر ايران ( نقد منابع، سير و ...)
 • تئاتر در آينه ادبيات و اسطوره اقوام
 • کهن الگوها و اساطير در ادبيات نمايشي، تئاتر و نمايش واره ها
 • تئاتر و جامعه و فرهنگ
 • فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با متون نمايشي و تئاتر
 • سنت و مدرنيته در ادبيات نمايشي و تئاتر ايران
 • موسيقي و تئاتر
 • ورزش و تئاتر
 • همسويي نمايش با آيين هاي مذهبي
 • اقتصاد تئاتر
 • تئاتر درماني
 • و پژوهش هاي مرتبط با رشته هاي تئاتر، ادبيات، جامعه شناسي، روان شناسي، اقتصاد، پژوهش هنر

برگزارکنندگان:

 • موسسه آموزش عالي هنر شيراز

آدرس دبيرخانه همايش:

شیراز، پاسداران، مؤسسه آموزش عالی هنر شیراز. صندوق پستی / کد پستی:7185773373

تلفن:

فکس : 07138332010 تلفن: 07138235704

مهلت ارسال آثار:


سايت:

https://theaterone.ir/fa/

هفتمین همایش بین المللی شمس و مولانا

زمان برگزاري همايش:

1400/07/07

محل برگزاري:

خوی


محورهاي همايش:

 • بررسي تطبيقي اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران و آناتولي در قرن هفتم هجري با تاکيد بر ريشه هاي شکل گيري انديشه هاي عرفاني
 • بررسي تاريخي زندگي نامه و آرامگاه شمس تبريزي
 • بررسي هاي تاريخي متمرکز بر حيات و آرامگاه شمس تبريزي
 • تازه هايي از زندگي شمس و مولانا و منتسبين به آنها
 • تاثير و تاثر شمس و مولانا بر/از/ اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اخلاقي و ...روزگار سلاجقه
 • ادبيات و عرفان اسلامي
 • نسخه پژوهي مقالات شمس
 • رويکردهاي انديشگاني به آثار شمس و مولانا
 • کارنامه شمس پژوهي در ايران و جهان
 • بين رشته اي
 • شمس تبريزي و ديدگاههاي اصلاح گرايانه
 • ظرفيت مکتب شمس تبريزي و مولانا در گرايش فرهنگ صلح، تعامل و مدارا
 • خوانش آثار شمس و مولانا از منظر دانش رشته هاي مختلف
 • ظرفيت تاليم شمس و مولانا در مواجهه انسان معاصر با مصائب

برگزارکنندگان:

 • توليت آرامگاه شمس تبريزي
 • پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

آدرس دبيرخانه همايش:

ایران - آذربایجان غربی - خوی - خیابان شهید صمدزاده - ساختمان قدیم شهرداری

تلفن:

تلفن :36240090-044

مهلت ارسال آثار:


سايت:

http://conf-shams.ir/Default_p.aspx

هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

زمان برگزاري همايش:

1400/06/31

محل برگزاري:

گرجستان - تفلیس


محورهاي همايش:

 • گردشگري و امنيت
 • گردشگري و اقتصاد
 • گردشگري و موزه ها
 • گردشگري و معماري
 • گردشگري الکترونيک
 • گردشگري در سواحل
 • گردشگري و جهاني شدن
 • گردشگري و محيط زيست
 • گردشگري و توسعه پايدار
 • گردشگري شهري و روستايير
 • گردشگري فرهنگي و مذهبي
 • گردشگري روستايي عشايري
 • گردشگري و موسيقي هاي محلي
 • آموزش و تورگرداني گردشگري
 • گردشگري علمي و توسعه اقتصادي
 • گردشگري درماني و سلامت در ايران
 • هتلداري، گردشگري و توسعه اقتصادي
 • گردشگري فرهنگي و مذهبي در ايران
 • گردشگري آموزشي و پژوهشي در ايران
 • گردشگري علمي و نگرش‌هاي نو در گردشگري
 • استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
 • مديريت جهادي، راهبرد ملي و توسعه گردشگري
 • هتلداري نوين، آموزش هتلداري، توسعه اقتصادي
 • قابليت‌هاي گردشگري در ايران و توسعه اقتصادي
 • زيرساخت‌هاي گردشگري در ايران و توسعه گردشگري
 • فلسفه فرهنگ
 • حقوق فرهنگي
 • دولت، فرهنگ
 • رسانه ها و فرهنگ
 • فرهنگ و قوميت ها
 • مطالعات فرهنگي زنان
 • ناهنجاريهاي فرهنگي
 • سلامت مبتني بر فرهنگ
 • مردم شناسي و فرهنگ
 • انسان شناسي و فرهنگ
 • جايگاه خانواده در فرهنگ
 • اختلالات فرهنگي و اجتماعي
 • اختلالات فرهنگي و اجتماعي
 • تاثيرات اقتصادي بر فرهنگ
 • شبکه هاي اجتماعي و فرهنگي
 • نقش تاريخ در انتقال فرهنگي
 • نقش زنان در توسه فرهنگي
 • بررسي تطبيقي تاريخي فرهنگ ها
 • فرهنگ؛ ماهيت ، قلمرو و کارکردها
 • تاثير هنر در انتقال مفاهيم فرهنگي
 • بررسي رفتارهاي اجتماعي در فرهنگ
 • بررسي اسناد تاريخي مرتبط با فرهنگ
 • نقش فن آوري هاي نوين در توسه فرهنگ
 • نقش فرهنگ در ارتقا بهداشت رواني افراد
 • مديريت روابط بين فردي و مهارت هاي فرهنگي
 • تاريخ هنر
 • سهنر و تمدن
 • اقتصاد هنر
 • هنر و مدرنيته
 • جامعه شناسي هنر
 • روانشناسي هنر
 • هنر و فرهنگ شهري
 • هنر محيطي کشورهاي مختلف
 • موقعيت اقتصادي هنر و چالش هاي آن
 • چالش هاي هنرهاي معاصر ايران و جهان

برگزارکنندگان:

 • سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي
 • دانشگاه جرجيا، گرجستان

آدرس دبيرخانه همايش:

تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس NO 9 , Pekini st , Tbilisi , Georgia

تلفن:

Tel : +982171053833 WhatsApp & Telegram :+12246333470

مهلت ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19 شهریور ماه 1400 ثبت نام کامل (پرداخت هزینه) : 21 شهریور ماه 1400


سايت:

https://tcaconf.ir/fa/

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

زمان برگزاري همايش:

1400/04/31

محل برگزاري:

گرجستان- تفلیس


محورهاي همايش:

 • ادبيات
 • ادبيات داستاني
 • ادبيات کودک و نوجوان
 • ادبيات تطبيقي و موضوع هاي ميان رشته اي
 • انواع ادبي (حماسي، غنايي، عرفاني، تعليمي و...)
 • تاريخ ادبيات و سبک شناسي
 • دستور زبان و زبان شناسي
 • زبان و ادبيات عرب
 • زبان و ادبيات انگليسي
 • آموزش زبان انگليسي
 • ترجمه
 • زبانشناسي کاربردي
 • تحليل گفتمان
 • زبان براي اهداف خاص
 • آموزش زبان
 • زبان، ادبيات و ايدئولوژي
 • استقلال در يادگيري زبان
 • آموزش مهارت هاي زبان و عناصر
 • ادبيات و فرهنگ در آموزش و يادگيري زبان
 • فرهنگ، ارتباطات و هويت
 • ارتباطات بين فرهنگي
 • مطالعات فرهنگ
 • مطالعات تاريخ
 • خلاقيت و نوآوري در آموزش زبان
 • تفکر انتقادي در آموزش زبان
 • مسائل فرهنگي در آموزش زبان
 • ادبيات به عنوان آميختگي فرهنگ
 • مقاومت در ادبيات بعد از استعمار
 • ادبيات به عنوان گفتمان اجتماعي
 • ادبيات و جهاني شدن
 • ادبيات به روش معاصر
 • مسائل مربوط به جغرافياي سياسي در ادبيات
 • زبان، جنسيت و قدرت
 • زبان در ادبيات
 • روايت متون و داستان
 • کاربردشناسي ادبي
 • معناشناسي ادبي
 • تحليل گفتمان
 • زبان و فرهنگ
 • زبان و تاريخ
 • ادبيات وتاريخ
 • موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبيات و تاريخ

برگزارکنندگان:

 • سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي

آدرس دبيرخانه همايش:

تلفن:

مهلت ارسال آثار:


سايت:

https://civilica.com/l/71735/

نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ

زمان برگزاري همايش:

1400/06/31

محل برگزاري:


محورهاي همايش:

 • زبان
 • ادبيات
 • فرهنگ و تاريخ

برگزارکنندگان:

 • سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي

آدرس دبيرخانه همايش:

تلفن:

مهلت ارسال آثار:


سايت:

https://llcsconf.ir/fa/home

نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی

زمان برگزاري همايش:

1400/10/30

محل برگزاري:

شیراز


محورهاي همايش:

 • نظريه ها و روش شناسي ادبيات تطبيقي
 • -مطالعات فرهنگي و دانش هاي تطبيقي
 • زبان و ادبيات فارسي و انگليسي از منظر ادبيات تطبيقي
 • -زبان و ادبيات فارسي و عربي از منظر ادبيات تطبيقي
 • -زبان و ادبيات عربي و انگليسي از منظر ادبيات تطبيقي
 • -جهاني سازي و روابط بينا تمدني در ادبيات تطبيقي
 • -تاثير زبان و ادبيات فارسي، عربي و انگليسي بر ادبيات جهان
 • -رسانه هاي نو و ادبيات تطبيقي
 • -فرهنگ ايراني اسلامي و ادبيات تطبيقي
 • -ترجمه و ادبيات تطبيقي
 • -نظريه ها و روش شناسي ادبيات تطبيقي
 • -مطالعات فرهنگي و دانش هاي تطبيقي
 • -بررسي انتقادي پژوهش هاي ادبيات تطبيقي فارسي، عربي و انگليسي
 • -آسيب شناسي تحقيقات ادبي در حوزه ادبيات تطبيقي
 • -چشم انداز پژوهش هاي ادبيات تطبيقي فارسي، عربي و انگليسي
 • -مطالعات تطبيقي ادبيات معاصر و ادبيات عاميانه
 • -مطالعات تطبيقي ادبيات ديني و آييني
 • -مطالعات تطبيقي ادبيات کوک و نوجوان
 • -رويکرد هويتي، هنري، جغرافيايي و جامعه شناسي در سفرنامه هاي ادبي
 • -ارتباط ادبيات تطبيقي و هنرهاي زيبا
 • و ساير موضوعات مرتبط

برگزارکنندگان:

 • دانشگاه پيام نور واحد 6 شيراز

آدرس دبيرخانه همايش:

شیراز، میدان دانشجو، خیابان ساحلی غربی، نبش کوچه 30، ساختمان دانشجو

تلفن:

تماس: 07132298441- 07132272753 پیامک/ واتساپ: 09033475006

مهلت ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 31 شهریور ماه 1400 اعلام نتایج داوری مقالاتیک هفته پس از ارسال اخرین مهلت ثبت نام 31 شهریور ماه 1400


سايت:

http://colitconf.ir/fa/?id=1&p=0

نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی

زمان برگزاري همايش:

1400/11/20

محل برگزاري:

دانشگاه کوثر


محورهاي همايش:

 • ايران‌شناسي و متون ديني و فلسفي عربي
 • دادوستد زبان‌هاي سامي و زبان‌هاي ايراني ميانه
 • 3-ترجمه از پهلوي به عربي
 • 4- ترجمه از عربي به فارسي و فارسي به عربي
 • 5- انتقال ديوان‌سالاري پيشا اسلامي ايراني به دوران پسااسلامي
 • 6-ايران‌شناسي و زبان عربي
 • 7-ايران و ايران‌شناسي در جهان اسلام
 • 8-ايران‌شناسي در کشورهاي عرب
 • 9-اعراب و تمدن ايراني
 • 10-تمدن ايراني و اسلام
 • 11-ايرانيان و عرب‌ها
 • 12-ادبيات عامه ايراني در متون و ادبيات عربي
 • 13-ايرانيان و زبان عربي
 • 14-هويت ايراني و زبان عربي
 • 15- داد و ستد زبان عربي و فارسي
 • 16- ايران‌شناسان عرب در تاريخ و دوران معاصر
 • 17- مراکز ايران‌شناسي در جهان عرب
 • 18-عربي‌دانان و عربي‌نويسان ايراني
 • 19-شاهنامه‌شناسان عرب و ترجمه‌هاي شاهنامه به عربي
 • 20-ايران و ايراني در ادبيات عربي در تاريخ و دوران معاصر
 • 21-متون تاريخي عربي و ايران‌شناسي
 • 22- متون جغرافيايي عربي و ايران‌شناسي
 • 23-ايران و ايراني در ادبيات ديني
 • 24- فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌هاي عربي به فارسي و فارسي به عربي

برگزارکنندگان:

 • دانشگاه كوثر

آدرس دبيرخانه همايش:

بجنورد، خیابان هفده شهریور شمالی، کوچه شهید نوریان دانشگاه کوثر

تلفن:

05832262458

مهلت ارسال آثار:


سايت:

http://kub.ac.ir/fa/-/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر

زمان برگزاري همايش:

1400/12/10

محل برگزاري:

شیراز


محورهاي همايش:

 • پيامبر خاتم (ص)، اسوه اخلاق براي همه ادوار تاريخ بشر در زندگي فردي، اجتماعي و حکومتي
 • رحمه للعالمين، رسول مهر و تعامل صحيح و شرافتمندانه اديان الهي
 • پيامبر اعظم(ص)، محور و الگوي ايجاد وحدت در امت اسلامي
 • کمال عقلانيت محمدي( ص) در سبک زندگي اسلامي در برابر افول عقلانيت اومانيستي و خود بنياد جهان معاصر
 • معارف محمدي(ص)، قرآن کريم و پايه گذاري تمدن نوين اسلامي در مسير تحقق عدالت اجتماعي و رستگاري بشر در جامعه جهاني
 • محمد رسول الله(ص)، کمال عبوديت، معرفت و عرفان الهي
 • اسلام ناب محمدي(ص) در و الهام بخشي روحيه ايستادگي و مقاومت در برابر ظلم

برگزارکنندگان:

 • مركز آفرينش هاي هنري استادان دانشگاه

آدرس دبيرخانه همايش:

شیراز، بلوار دانشجو، خیابان دانشگاه، مرکز آفرینش های هنری استادان دانشگاه – کد پستی 7194685800

تلفن:

پست الکترونیک: info.wcam@gmail.com واتساپ: شماره تلفن 09307397556 یا آیدی http://wa.me/989307397556 تلگرام: شماره تلفن 09307397556 یا آیدی http://t.me/artsformuhammad_ad دایرکت اینستاگرام: آیدی ArtsforMuhammad

مهلت ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال آثار (تمدید شد) میلاد پیامبر رحمت (ص) 2 آبان 1400، 17 ربیع الاول 1443، 24 اکتبر 2021 این تاریخ مجدد تمدید نخواهد شد اختتامیه و معرفی برگزیدگان عید مبعث 10 اسفند 1400، 27 رجب 1443؛ 1 مارچ 2021


سايت:

https://wcam.ir/fa/

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران

زمان برگزاري همايش:

1400/09/14

محل برگزاري:

قم


محورهاي همايش:

 • فرهنگ
 • تاريخ
 • ادبيات

برگزارکنندگان:

 • انديشكده مطالعه و ترويج علوم و حكمت فارابي

آدرس دبيرخانه همايش:

قم ـ شهرک پردیسان ـ خیابان اندیشه ـ مجتمع خاتم ـ بلوک C ـ طبقه سوم ـ واحد 26، کدپستی: 3749156171

تلفن:

تلفکس دبیرخانه (تهران): 02128426467 (ساعات اداری 14/30-8)

مهلت ارسال آثار:

مهلت ارسال اصل مقالات : 11 آذرماه 1400


سايت:

http://www.hlconf.ir/fa/